1 produkt

  • ProMax flytande intag

    ProMax flytande intag

    1476,00 kr inkl. moms

    SMART UTFORMAD: Den flytande sugkopplingen förhindrar intag av smuts och slam från brunnar eller cisterner
    GENERÖST DIMENSIONERAD: Flytande boll som på ett tillförlitligt sätt flyter upptill säkerställer att vatten avlägsnas nära ytan