1 produkt

  • Bitron Eco 240 WBitron Eco 240 W

    Bitron Eco 240 W

    13395,00 kr inkl. moms

    En UVC-enhet är mycket effektiv mot grönt vatten i en trädgårdsdamm, det gröna vattnet beror oftast på svävalger. UV-ljuset tar död på svävalgerna som då klumpar ihop sig och kan fångas upp och brytas ner av filtret.