1 produkt

  • Bitron C 110 WBitron C 110 W

    Bitron C 110 W

    7395,00 kr inkl. moms

    En UVC-enhet är mycket effektiv mot grönt vatten i en trädgårdsdamm, det gröna vattnet beror oftast på svävalger. UV-ljuset tar död på svävalgerna som då klumpar ihop sig och kan fångas upp och brytas ner av filtret